Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2013

duszamisiepali
Opowiadam sobie Ciebie na dobranoc.
Reposted fromte-quiero te-quiero vianazwazdupy nazwazdupy
duszamisiepali
duszamisiepali
umieram... gdzieś, jakoś.
Reposted frominpassing inpassing
8325 9170
Reposted fromunco unco viadygoty dygoty
duszamisiepali
8301 6575
Mickiewicz
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
duszamisiepali
2841 6543
duszamisiepali

Teraz ani słowa, ani czyny.
Teraz cisza.

— Świetlicki
Reposted frommaliwa maliwa viafajnychnielubie fajnychnielubie

September 25 2013

duszamisiepali
2983 62cf
Reposted fromparamaribo paramaribo vianazwazdupy nazwazdupy
duszamisiepali
Przeszłość bazgra, po przyszłości.
— Upadli Poeci
duszamisiepali

Boże mój zmiłuj się na­de mną
cze­mu stworzyłeś mnie
na niepo­dobieństwo twar­dych kamieni 

— Halina Poświatowska
duszamisiepali
8322 2942
Reposted fromnirvitii nirvitii vianazwazdupy nazwazdupy
duszamisiepali
duszamisiepali
Skarżę się na nijaczenie wszystkiego i sam jestem przykładem takiego nijaczenia.
— Mrożek
Reposted fromhardbitch hardbitch vianazwazdupy nazwazdupy
duszamisiepali
7161 2dc8 500
duszamisiepali
4366 0839
Reposted fromfioletowa fioletowa vianazwazdupy nazwazdupy

September 19 2013

duszamisiepali
Reposted frominpassing inpassing
duszamisiepali

Jak zawsze.

- Czekasz aż zatęskni?
- Za mną? Nie żartuj. Za mną się nie tęskni. Mnie się odrzuca, odkłada, zapomina.
- Ja bym tęskniła.
- Każdy tak mówi, a potem jest jak zawsze.
Reposted fromlinasakuraaizu linasakuraaizu viainpassing inpassing
duszamisiepali
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viadygoty dygoty
duszamisiepali
Prawie już o Tobie nie myślę...
duszamisiepali
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...